سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

پیتـزا آمریکایی 1 نفره

پیتزا مارگاریتا تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری خمیر پیتزا آمریکایی، سس سیر، پنیر، گوجه فرنگی اسلایس شده ، فلفل دلمه ، قارچ

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، استیک گوشت ورقه شده طعم دار، سس مارینارا ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا،

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز گوشت و قارچ تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا ،

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، بیکن 95% گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی تند تک نفره

ژامبون پپرونی 80 % ، سس چیلی، فلفل هالو پینو ، قارچ، فلفل دلمه، پنیرموزارلا

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، گوشت فیله ریش شده طعم دار، سس مارینارا ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، زیتون

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی تک نفره

ژامبون سالامی 90% , قارچ , سس مخصوص, فلفل دلمه ، پنیر موزارلا

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، سبزیجات تازه فصل، هویج، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی 70 % ، قارچ، سس مارینارا ، فلفل دلمه

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس تک نفره

ابعاد 22 سانتیمتری، مخلوط گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، سس مخصوص

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی 2 نفره

پیتزا بلونیز 2 نفره

مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۳۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص 2 نفره

ابعاد 30 سانتیمتری، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی 70% ، قارچ، سس مارینارا ، فلفل دلمه،

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی 2 نفره

ابعاد 30 سانتیمتری، ژامبون پپرونی 80% ، سس چیلی، قارچ، فلفل دلمه،

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ 2 نفره

ابعاد 30 سانتیمتری، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص

۳۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف 2 نفره

گوشت فیله ریش ریش شده طعم دار، سس مارینارا، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۳۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک 2 نفره

استیک گوشت ورقه شده طعم دار، سس مارینارا ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۳۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن 2 نفره

بیکن 95% گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۳۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات 2 نفره

ابعاد 30 سانتیمتری، سبزیجات تازه فصل، هویج، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی 2 نفره

ابعاد 30 سانتیمتری، ژامبون سالامی 90%، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای

۳۹۵,۰۰۰ تومان

پیتـزا ایتـالیایی 2 نفره

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی ، سس آلفردو ، گوشت ریش شده طعم دار ، قارچ، پنیر موزارلا، زیتون، فلفل دلمه،

۳۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون ، پنیر موزارلا

۳۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی هالوپینو ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی 32 سانتیمتری، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس چیلی

۳۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، فیله مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، پنیر موزارلا، فلفل دلمه

۳۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، ژامبون سالامی 95%، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه،

۳۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، قارچ، ذرت، هویج، نخود فرنگی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه

۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر استیک ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس آلفردو ، استیک گوشت ورقه شده طعم دار، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون ، پنیر پیتزا

۳۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، مخلوط ژامبون گوشت، مرغ، سالامی، پپرونی 70%، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه،

۳۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا خـانواده 6 نفره

پیتزا بلونیز خانواده

سوپر پیتزای 6 تا 8 نفره، خمیر پیتزا آمریکایی، سس مارینارا، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا

۷۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی خانواده

سوپر پیتزای 6 تا 8 نفره پپرونی ، قارچ ، هالوپینو ، فلفل دلمه ، پنیر پیتزا

۶۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص خـانواده

سوپر پیتزای 6 تا 8 نفره، خمیر پیتزا آمریکایی، سس مارینارا، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی 70 %، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا

۶۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ خانواده

سوپر پیتزای 6 تا 8 نفره ، خمیر پیتزا آمریکایی، سس مارینارا، فیله مرغ گریل شده طعم دار، قارچ تازه، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا

۷۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگـر

بیکن چیز برگر

یک عدد همبرگر 150 گرمی گوشت گوساله و گوسفندی ، بیکن گوشت 95 % دودی و پنیر ورقه همراه با سس مخصوص

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پانیذ برگر

دو عدد همبرگر 150 گرمی گوشت گوساله دست ساز، ژامبون ، قارچ ، پنیر ورقه

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

1عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ، یک حلقه سوسیس چوریتسو حلزونی ، پنیر گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد همبرگر 150 گرمی دست ساز ، دو عدد پنیر ورقه ای چدار ، نان گرد مخصوص برگر ،

۱۶۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد سینه مرغ سوخاری ، کاهو ، گوجه ، نان مکدونالد

۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیلی چیز برگر

یک عدد همبرگر دست ساز ، پپرونی ، سس چیلی تای ، پنیر ورقه ای چدار ، فلفل هالوپینو ، نان گرد مخصوص همبرگر

۱۷۵,۰۰۰ تومان

دبل بیکن چیز برگر

دو عدد همبرگر 150 گرمی گوشت گوساله و گوسفندی ، بیکن دودی 95 % و پنیر ورقه همراه با سس مخصوص

۲۲۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

دو عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ،پنیر ورقه گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۱۹۵,۰۰۰ تومان

رست چیز برگر

گوشت ریش شده ، پنیر ، یک قطعه برگر 150 گرمی گوشت ، قارچ ، خیارشور ، گوجه ، کاهو ، نان برگر

۱۹۵,۰۰۰ تومان

رویال چیز برگر

یک عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ، ژامبون مرغ 60 % ، پنیر گودا ، نان گرد مخصوص همبرگر ، دو عدد سس کچاپ

۱۷۵,۰۰۰ تومان

سالامی چیز برگر

1 عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ، سالامی 95 % ، پنیر گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۱۸۵,۰۰۰ تومان

سوپر برگر

3 عدد برگر 150 گرمی ، 3 ورق پنیر گودا ، 3 ورق ژامبون ، کاهو ، خیار شور ، گوجه ، نان مکدونالد

۳۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ چیز برگر

1 عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ،قارچ ، پنیر گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۱۷۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد همبرگر دست ساز 100 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۱۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان گرد مخصوص همبرگر ، دو عدد سس کچاپ

۱۵۵,۰۰۰ تومان

سـاندویچ

ساندویچ تریپل هات داگ

3 عدد سوسیس هات داگ 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول برگر

1 عدد هات داگ 70% ، 1 عدد برگر 150 گرمی ، میکس ژامبون ، فیله مرغ گریل ، قارچ ، پنیر پیتزا ، نان باگت فرانسوی ، 4 عدد سس تک نفره شرکتی

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن گوشت سرد

9 ورق بیکن 95 %،خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

150 گرم دونر گوشت گوساله ورقه شده، قارچ، فلفل دلمه، پیازخرد شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

150 گرم گوشت گوساله ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ 90 % ، ژامبون پپرونی تند 70% ، قارچ ، فلفل هالوپینو ، پنیر ، کاهو ، خیارشور،گوجه،نان باگت فرانسوی ، 2 عدد سس چیلی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبـل هات داگ

2 عدد سوسیس هات داگ گوشت 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیار شور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ 70%، 2 ورق ژامبون مرغ و گوشت 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیار شور، گوجه نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ گوشت 70%، یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 150 گرمی، 2 ورق ژامبون مخلوط مرغ و گوشت 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیار شور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۲۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ دودی گوشت 70%، کاهو، خیار شور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ گریل

فیله مرغ گریل شده ، قارچ ، پنیر، کاهو،خیارشور،گوجه،نان باگت فرانسوی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس برگر

برگر گوشت 150 گرمی ، فیله مرغ گریل ، قارچ و پنیر ،کاهو،خیارشور،گوجه،نان باگت فرانسوی

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس تنوری

میکس مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس سرد

ژامبون مرغ 70%، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسنک تنوری

اسنک بیکن تنوری

3 تکه، خمیر تازه، بیکن گوشت 90%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص

۱۶۵,۰۰۰ تومان

اسنک پپرونی تنوری

3 تکه، خمیر تازه , پپرونی تند , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۴۵,۰۰۰ تومان

اسنک رست بیف تنوری

3 تکه، خمیر تازه ، فیله گوشت گوساله ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص،

۱۸۵,۰۰۰ تومان

اسنک سبزیجات تنوری

3 تکه، خمیر تازه , ذرت , نخود فرنگی , هویج , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص تنوری

3 تکه، خمیر تازه , مخلوط ژامبون گوشت و مرغ , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۴۵,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ تنوری

3 تکه، خمیر تازه , مرغ گریل شده , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیش غـذا و سـالاد

سیب چوریتسو

350 گرم سيب زميني سرخ کرده ، 1 حلقه چوريتسو حلزوني خرد شده ، سس مخصوص

۱۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل

سالاد سزار دو نفره، کاهو، مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، زیتون، کاپاریس، هویج، نان تست کراستینو، گوجه، دانه کتان یا کنجد، سس مخصوص سزار

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصـل

کاهو و سبزیجات تازه فصل

۷۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده محلی 100 گرمی

۳۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلـم

سالاد کلم و هویج با سس مخصوص

۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

300 گرم سیب زمینی سرخ کرده

۷۰,۰۰۰ تومان

نـان سیر پیتزایی

خمیر تازه ، سس سیر و کره، پنیر پیتزا ، شوید و کنجد

۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

450 گرم سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون مرغ و گوشت 80 %، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، کنجد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

450 گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، کنجد

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مکزیکی

450 گرم سیب زمینی سرخ کرده، پپرونی تند 70 %، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، کنجد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنـی

لیموناد قوطی

330 میلی لیتر نوشیدنی لیمویی

۱۹,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

330 میلی لیتر طعم های استوایی ، هلو ، لیمو

۲۴,۰۰۰ تومان

نوشابه زیرو قوطی

330 میلی لیتر نوشیدنی کوکاکولا بدون قند

۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه سپرایت قوطی

نوشابه لیمویی سپرایت 330 میلی لیتر

۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا قوطی

نوشابه فانتا 330 میلی لیتر

۱۹,۰۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا قوطی

نوشابه کوکاکولا- 330میلی

نوشابه کوکاکولا
۱۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

350 میلی لیتر آب آشامیدنی معدنی

۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

300 میلی لیتر دوغ بدون گاز نعنایی

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه سپرایت بطری

300 میلی لیتر نوشیدنی گازدار لیمویی

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا بطری

300 میلی لیتر نوشابه گازدار پرتقالی

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا بطری

300 میلی لیتر نوشابه گازدار کوکاکولا

۱۱,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خـانواده

1 لیتر، استوایی، هلو، لیمو

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا خانواده

1500 میلی لیتر نوشابه گازدار پرتقالی

۲۹,۹۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا خانواده

1500 میلی لیتر نوشابه گاز دار کوکاکولا

۲۹,۹۰۰ تومان