سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

اقتصادی - Eco

پیتزا اقتصادی تک نفره

مخلوط کالباس ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اقتصادی دو نفره

مخلوط کالباس ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا

۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اقتصادی مینی

مخلوط کالباس ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا

۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر - اقتصادی

یک عدد همبرگر دست ساز 100 گرمی ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتـزا آمریکایی 1 نفره

پیتزا مخلوط تک نفره

ژامبون میکس گوشت و مرغ ۸۰%، گوشت چرخ کرده ،قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت تک نفره

استیک گوشت ورقه شده طعم دار، سس مارینارا ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا،

۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ تک نفره

مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا ،

۲۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکـن تک نفره

بیکن ایرلندی 95% گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند) تک نفره

ژامبون پپرونی 80 % ، سس چیلی، فلفل هالو پینو ، قارچ، فلفل دلمه، پنیرموزارلا

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف تک نفره

گوشت فیله ریش شده طعم دار، سس مارینارا ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، زیتون

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سـالامی تک نفره

ژامبون ژیگو سالامی 95% , قارچ , سس مخصوص, فلفل دلمه ، پنیر موزارلا

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات تک نفره

سبزیجات تازه فصل، هویج، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص تک نفره

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی 70 % ، قارچ، سس مارینارا ، فلفل دلمه

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ تک نفره

مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص

۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس تک نفره

مخلوط گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، سس مخصوص

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی 2 نفره

پیتزا یونانی 2 نفره

خمیر تازه، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ ، پپرونی ،قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، سس مخصوص

۳۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک 2 نفره

استیک گوشت ورقه شده طعم دار، سس مارینارا ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۴۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت 2 نفره

بیکن ایرلندی 95% گوشت و مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۴۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز 2 نفره

مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۴۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی 2 نفره

ژامبون پپرونی تند 80% ، سس چیلی، قارچ، فلفل دلمه،

۳۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف 2 نفره

گوشت فیله ریش ریش شده طعم دار، سس مارینارا، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

۴۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی 2 نفره

ژامبون ژیگو سالامی 95%، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای

۴۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات 2 نفره

سبزیجات تازه فصل، هویج، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی

۳۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط 2 نفره

ژامبون میکس گوشت و مرغ ۸۰%، گوشت چرخ کرده ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون

۳۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص 2 نفره

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ و پپرونی 70% ، قارچ، سس مارینارا ، فلفل دلمه،

۳۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ 2 نفره

مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص

۴۴۷,۰۰۰ تومان

پیتـزا ایتـالیایی 2 نفره

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی ، سس آلفردو ، گوشت ریش شده طعم دار ، قارچ، پنیر موزارلا، زیتون، فلفل دلمه،

۴۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون ، پنیر موزارلا

۴۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی ، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، سس چیلی

۳۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، فیله مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، پنیر موزارلا، فلفل دلمه

۴۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سـالامی ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، ژامبون ژیگو سالامی 95%، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه،

۴۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، قارچ، ذرت، هویج، نخود فرنگی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه

۳۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر استیک ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس آلفردو ، استیک گوشت ورقه شده طعم دار، قارچ، فلفل دلمه ، زیتون ، پنیر پیتزا

۵۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مارینارا، مخلوط ژامبون گوشت، مرغ، سالامی، پپرونی 70%، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه،

۳۵۴,۰۰۰ تومان

همبرگـر

بیکن چیز برگر

یک عدد همبرگر 150 گرمی گوشت گوساله و گوسفندی ، بیکن ایرلندی 95 % گوشت دودی و پنیر ورقه همراه با سس مخصوص

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پانیذ برگر

دو عدد همبرگر 150 گرمی گوشت گوساله دست ساز، بیکن 95 % ، کراکف دودی ، قارچ ، پنیر ورقه

۳۳۵,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

یک عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ، یک حلقه سوسیس چوریتسو حلزونی ، پنیر گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۲۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد همبرگر 150 گرمی دست ساز ، دو عدد پنیر ورقه ای چدار ، نان گرد مخصوص برگر ،

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چیلی چیز برگر

یک عدد همبرگر دست ساز ، پپرونی ، سس چیلی تای ، پنیر ورقه ای چدار ، فلفل هالوپینو ، نان گرد مخصوص همبرگر

۲۰۵,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

دو عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ،پنیر ورقه گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۲۶۵,۰۰۰ تومان

رست چیز برگر

گوشت ریش شده ، پنیر ، یک قطعه برگر 150 گرمی ، قارچ ، خیارشور ، گوجه ، کاهو ، نان برگر

۲۸۵,۰۰۰ تومان

بانی چیز برگر

یک عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ، ژامبون مرغ 60 % ، پنیر گودا ، نان گرد مخصوص همبرگر ، دو عدد سس کچاپ

۲۱۵,۰۰۰ تومان

سالامی چیز برگر

یک عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ، سالامی 95 % ، پنیر گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۲۳۵,۰۰۰ تومان

سوپر برگر

3 عدد برگر 150 گرمی ، 3 ورق پنیر گودا ، 3 ورق ژامبون ، کاهو ، خیار شور ، گوجه ، نان مکدونالد

۴۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ چیز برگر

یک عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی ،قارچ ، پنیر گودا ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان مکدونالد ،

۱۹۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد همبرگر دست ساز 150 گرمی ، کاهو ، خیارشور ، گوجه ، نان گرد مخصوص همبرگر ، دو عدد سس کچاپ

۱۸۵,۰۰۰ تومان

سـاندویچ

ساندویچ بیکن تنوری

بیکن ایرلندی 95 %، قارچ و پنیر پیتزا ، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تریپل هات داگ

3 عدد سوسیس هات داگ 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۲۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول برگر

1 عدد هات داگ 70% ، 1 عدد برگر 150 گرمی ، میکس ژامبون ، فیله مرغ گریل ، قارچ ، پنیر پیتزا ، نان باگت فرانسوی ، 4 عدد سس تک نفره شرکتی

۳۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک دونر ترکی

200گرم دونر گوشت گوساله ورقه شده، قارچ، فلفل دلمه، پیازخرد شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۲۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

200 گرم گوشت گوساله ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۲۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ 90 % ، ژامبون پپرونی تند 70% ، قارچ ، فلفل هالوپینو ، پنیر ، کاهو ، خیارشور،گوجه،نان باگت فرانسوی ، 2 عدد سس چیلی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبـل هات داگ

2 عدد سوسیس هات داگ گوشت 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیار شور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۲۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ 70%، 2 ورق ژامبون مرغ و گوشت 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیار شور، گوجه نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره

۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ گوشت 70%، یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی 150 گرمی، 2 ورق ژامبون مخلوط مرغ و گوشت 70%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیار شور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۲۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ دودی گوشت 70%، کاهو، خیار شور، گوجه، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

فیله مرغ گریل شده ، قارچ ، پنیر، کاهو،خیارشور،گوجه،نان باگت فرانسوی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس چیکن برگر

برگر گوشت 150 گرمی ، فیله مرغ گریل ، قارچ و پنیر ،کاهو،خیارشور،گوجه،نان باگت فرانسوی

۲۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس تنوری

میکس مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس سرد

ژامبون مرغ 70%، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، 2 عدد سس یک نفره شرکتی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

اسنک تنوری

اسنک بیکن تنوری

3 تکه، خمیر تازه، بیکن گوشت 90%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص

۱۹۵,۰۰۰ تومان

اسنک پپرونی تنوری

3 تکه، خمیر تازه , پپرونی تند , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسنک رست بیف تنوری

3 تکه، خمیر تازه ، فیله گوشت گوساله ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص،

۲۱۵,۰۰۰ تومان

اسنک سبزیجات تنوری

3 تکه، خمیر تازه , ذرت , نخود فرنگی , هویج , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص تنوری

3 تکه، خمیر تازه , مخلوط ژامبون گوشت و مرغ , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ تنوری

3 تکه، خمیر تازه , مرغ گریل شده , قارچ , فلفل دلمه , پنیر موزارلا , سس مخصوص

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیش غـذا و سـالاد

سیب زمینی زاپاتا ویژه

سه نفره ، سیب زمینی سرخ کرده ، بیکن ایرلندی ، چوریتسو ، هات داگ یا کراکف اسلایس شده ، ژامبون ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر پیتزا

۴۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبـون

یک نفره، دست ساز، کاهو، ژامبون مرغ ۹۰%، هویج، زیتون، ذرت

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

یک نفره، ماکارونی فرمی، کالباس ۶۰ %، خیارشور، هویج، ذرت، سس مایونز

۳۵,۰۰۰ تومان

سیب چوریتسو

350 گرم سيب زميني سرخ کرده ، 1 حلقه چوريتسو حلزوني خرد شده ، سس مخصوص

۲۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل

سالاد سزار دو نفره، کاهو، مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، زیتون، کاپاریس، هویج، نان تست کراستینو، گوجه، دانه کتان یا کنجد، سس مخصوص سزار

۱۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصـل

کاهو و سبزیجات تازه فصل

۸۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده محلی 100 گرمی

۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلـم

سالاد کلم و هویج با سس مخصوص

۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

300 گرم سیب زمینی سرخ کرده

۸۵,۰۰۰ تومان

نـان سیر پیتزایی

خمیر تازه ، سس سیر و کره، پنیر پیتزا ، شوید و کنجد

۱۲۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

450 گرم سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون مرغ و گوشت 80 %، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، کنجد

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

450 گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، کنجد

۱۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مکزیکی

450 گرم سیب زمینی سرخ کرده، پپرونی تند 70 %، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، کنجد

۱۹۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنـی

لیموناد قوطی

330 میلی لیتر نوشیدنی لیمویی

۱۹,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

330 میلی لیتر طعم های استوایی ، هلو ، لیمو

۲۴,۰۰۰ تومان

نوشابه زیرو قوطی

330 میلی لیتر نوشیدنی کوکاکولا بدون قند

۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه سپرایت قوطی

نوشابه لیمویی سپرایت 330 میلی لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا قوطی

نوشابه فانتا 330 میلی لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا قوطی

نوشابه کوکاکولا- 330میلی

نوشابه کوکاکولا
۱۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

350 میلی لیتر آب آشامیدنی معدنی

۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

300 میلی لیتر دوغ بدون گاز نعنایی

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه سپرایت بطری

300 میلی لیتر نوشیدنی گازدار لیمویی

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا بطری

300 میلی لیتر نوشابه گازدار پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا بطری

300 میلی لیتر نوشابه گازدار کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خـانواده

1 لیتر، استوایی، هلو، لیمو

۳۲,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا خانواده

1500 میلی لیتر نوشابه گازدار پرتقالی

۳۳,۰۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا خانواده

1500 میلی لیتر نوشابه گاز دار کوکاکولا

۳۳,۰۰۰ تومان